ไม้พื้นรางลิ้น

ขนาด: 1" x 6" x 2.00 เมตร

คุณสมบัติ: ใช้ปูพื้นบ้าน เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการปูพื้นยาวแต่ต้องวางตงไม้ในการติดตั้ง