ไม้สักลายฉลุ

ขนาด: 1" x 6" x 1.00 เมตร

คุณสมบัติ: ไม้สักฉลุเป็นลวดลายไทย ใช้ติดตั้งเป็นลูกกรงบันได