เสากลึงบันไดหัวเสาไม้

ขนาด: 4" x 4" x 1.20 เมตร และ 1.50 เมต

คุณสมบัติ: กลึงลายกลม ชักร่องมีลวดลายหลายแบบ